Posledná aktualizácia: 18.11.2001
 

 

Diskusia - projekcia el. zariadení 

 

 

                          Otvorený list                  

názor elektrotechnika špecialistu na spracovanie nových noriem súboru rady 33 2000

 

Otvorený list  

 

                                                                                            titl.

v Hronskej Dúbrave

                          Slovenský ústav tech. normalizácie

dňa:

5.11.2000

             Ing. Rudolf Nemčič

Naša značka:

17/00

                     Karloveská 63

Vaša značka:

     

                     840 00 Bratislava 4

 

                                                                                             titl.

v Hronskej Dúbrave

                MERTEL, inžinierska a konzultačná 

dňa:

5.11.2000

   organizácia Ing. Miroslav Grečný

Naša značka:

18/00

             Hečkova 32

Vaša značka:

     

             010 10 Žilina

   

                                                                                              titl.

v Hronskej Dúbrave

                          INFOSERVIS-Gabriela Čatlošová

dňa:

5.11.2000

 

Naša značka:

19/00

                    Banská 53

Vaša značka:

     

                    053 42  Krompachy

 

Vec:   Názor elektrotechnika špecialistu - praktika
 

    Ak dokážem neporozumieť nie starým STN rady 33 2000, ako aj ďalších EN a IEC, ktoré neriešia technické podmienky iných zariadení ako elektrotechnických, tak budem môcť po nie menej ako 15-ročnej praxi vyššie uvedenej činnosti, teda v oblasti, v ktorej nepracuje napr. zvárač iných ako neželezných kovov, započať nové štúdium, pričom čas strávený napr. nad zmysluplnou projekčnou prácou EZ, alebo odbornými prehliadkami a skúškami elektrických zariadení si nemusím kontrolovať v rozsahu 0,4 - 5 sek. a to za podmienky vyhovujúceho uzemnenia pod pás zo strany primárneho zdroja, ale radšej si prepočítam impedančnú slučku okolo svojho krku podľa vzťahu:

Z≤ U/I * ∑(k1+k2+k3)      

 kde           U     je     dovolené napätie, ktoré vydržím pri štúdiu nových STN

                                        vypínací prúd istiaceho prvku pred mozgovou porážkou
                            k1            koeficient môjho stavu hraničiaci s imbecilitou
                            k2            koeficient môjho stavu hraničiaci s debilitou
                            k3            koeficient môjho stavu hraničiaci s idiotizmom

     

     Dúfam, že sta sa dobre pobavili, teraz však vážne. Tento vysoko logický, ale nezrozumiteľný text som vymyslel za tri minúty, povzbudený štúdiom hore uvede......pardon... nových STN a myslím že ho treba opakovane čítať viackrát, teda nedá sa pochopiť ani v čase nepresahujúcim 5 sek. Podobnosť s textami nových STN je pravdepodobne len náhodná, alebo nie...? Meškáme cca 4 roky a myslím, si že bolo dosť času poučiť sa od susedov v Čechách, nepoznám ani jedno číslo časopisov odbornej literatúry v oblasti elektrotechniky, kde by sa o tom nepojednávalo. Pretože mám túto prácu rád a chcem ju robiť kvalitne, snažím sa túto problematiku sledovať a už v roku 1997 som si kúpil knihu Ing. Kremničana - tomu rozumiem. 

 

     Dámy a páni, cca dvadsať ľudí svoju prácu skončilo, na svoj chlieb si zarobilo a môžu ísť na dovolenku. Avšak „my“, praktickí elektrotechnici budeme s týmto dielom žiť po celý zvyšok svojho života, či sa nám to páči, alebo nie, či mu rozumieme, alebo ho budeme uvádzať len ako zásteru, či ho dokážeme obhájiť, vysvetliť. popr. odpovedať na spýtavé a nechápavé pohľady elektromontérov, alebo sa na nich vykašleme, či ho brať len odfajknuté políčko pri plnení harmonogramu práce, alebo sa ho snažiť pochopiť ako nástroj na skvalitnenie bezpečnosti EZ?

 

    Moja práca pri odborných prehliadkach a skúškach EZ nespočíva len v nekompromisnom verdikte nevyhovujúceho hodnotenia stavu EZ, ale naopak, snažím sa navrhnúť za najprijateľnejších ekonomických a technických podmienok  tento stav zmeniť k lepšiemu. Musím vyjadriť svoj názor, že podobný zámer sa Vám pri práci na nových STN nepodaril.
 

 

PS:    Nedávajte ma na súd, na otázku pre koho sú nové STN by som nenašiel odpoveď ani v base.

         Ak Vás takéto názory nezaujímajú, považujte ten môj za bezpredmetný.

 

S pozdravom

                        Kirschner  Milan

                          projektant EZ a pracovník pre OPaS EZ

 

na vedomie:  Slov. ústav tech. normalizácie - Ing. Nemčič
                           MERTEL, inž. a konzul. organizácia Žilina
                          INFOSERVIS-Gabriela Čatlošová, Krompachy          
                          verejná diskusia - www.prokirt.miesto.sk
odpovede:    prokirt@nextra.sk
                          prokirt@miesto.sk  
 

 

 

Ako som ...                           Ako som to nakoniec pochopil?  

 

     Pravidelne sa zúčastňujem seminárov poriadaných fi. WETTRANS Žilina, kde prednášajú jednak inšpektori TI Banská Bystrica, ale aj pracovníci SSE  Žilina. A práve pracovník SSE Ing. Surový je človek - elektrotechnik, ktorý rozpráva tak ako mu narástol, t.z. po slovensky. 
     Trápil som sa napr. s jedným článkom STN 33 2000-4-41, nechápal a nechápal a tak som sa naň vybodol. Na seminári bolo jasne povedané, že je to blbosť a nie je potrebné sa tým zaoberať. Avšak koľko takýchto blbostí nás čaká ešte naštudovať?  
Základ je však celkom jednoduchý, len pochopiť je ho problém. 
Nabudúce uvediem nejaké tabuľky a pomôcky pre projektantov a revízorov! 
 

 

 

 S pozdravom         "Do tisíc voltov!"