Milan Kirschner - PROKIRT
č.d. 82, Hronská Dúbrava
č.tel/fax : 0857/6776 188
mobil :
0905 650 419

Posledná aktualizácia:  

    21.11.2001
Činnosť riadená necertifikovanou príručkou kvality v zmysle ISO 9001
Hlavná stránka: - Rozsah činnosti , rozsah prioritných projektových prác EZ
O mne: - Nezdržujte sa , na stránke sa ešte pracuje.
Referencie: - Výpis realizovaných projektov podľa triedenia
Diskusia: - Otvorený list spracovateľom noriem STN rady 33 2000 - pobavíte sa !!!!            
 

 

Oblasť a rozsah činnosti

 
 
  1. Projektovanie elektrických zariadení v rozsahu bez nebezpečenstva výbuchu, s napätím do 1000V vcetne bleskozvodov
  2. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000V a bleskozvody v rozsahu s nebezpečenstvom výbuchu.
  3. Technicko - poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
  4. Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
 
 Projektovanie EZ: Mojou prioritou sú inštalácie v zmysle môjho rozsahu nasledovných inštalácii: 
Priemyselné rozvody : - Elektrorozvodne "NN" 

opravy a rekonštrukcie rozvodní "NN", ich rozvodných zariadení, včetne merania, kompenzácie a osvetlenia rozvodne

- Technické prevádzky  Rôzne technické a technologické prevádzky výrobných procesov, priemyselné rozvádzače, motorická inštalácia, strojové linky a pod. 
- Čerpacie stanice PHM Kompletné inštalácie okrem, čerpacích stojanov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré sú dodávkou výrobcu.
- Drevovýroby  Kompletné inštalácie technológie drevoobrábacích strojov a liniek, bezpečnostné obvody a pod.
Meranie a regulácia : - Plynové kotolne  Kompletné inštalácie akýchkoľvek plynových kotolní, t.j. silových rozvodov osvetlenia, zásuvkových rozvodov, technologických zariadení, meranie a reguláciu na strane ÚK a výstupov, bezpečnostné obvody a pod.
- Elektrické kotolne  Kompletné inštalácie akýchkoľvek elektrických kotolní, t.j. silových rozvodov osvetlenia, zásuvkových rozvodov, technologických zariadení, meranie a reguláciu na strane ÚK a výstupov, bezpečnostné obvody a pod.
- Vykurovanie a ohrev  Rôzne bežné, alebo technické vykurovanie a vyhrievanie napr. olejom, plynovými horákmi a infražiaričmi, termokáblami a pod., všetko včetne merania a regulácie. Ovládanie na strane ÚK, ako aj na strane výstupu (vzduch, ventilátor, clona a pod.).
Rôzne rozvody : - Prípojky "NN"  Prípojky do 1000 V, včetne merania, priameho, alebo nepriameho.
- Náhradné zdroje  Motoagregáty, resp. iné zdroje, ich pripojenie, ovládanie a blokovanie.
- Kancelárske priestory  Všetky druhy kancelárskych priestorov, ateliéry a pracovne, ich kompletná silová inštalácia, včetne výpočtu osvetlenia a núdzového osvetlenia. 
- Spoločenské priestory  Komplexné elektroinštalácie rôznych spoločenských priestorov, kultúrnych domov, rodinných domov, viliek, kostolov, hotelov a pod. 
- Slaboprúdové zar.  Všetky druhy inštalácii v rozsahu "MN" napr. kabeláže dátových rozvodov klasických, či štruktúrovaných, ďalej rozvodov TV signálu pre kábelové TV, ako aj pre STA, rozvody telekomunikačné interné, či externé.
Osvetlenie : - Výrobné haly  Hlavné, miestne, orientačné a núdzové osvetlenie, včetne výpočtu, priamej aj nepriamej zložky.
- Športové priestory  Hlavné, miestne, orientačné a núdzové osvetlenie, včetne výpočtu.
- Spoločenské priestory  Hlavné, miestne, orientačné a núdzové osvetlenie, včetne výpočtu, priamej aj nepriamej zložky.
Odborné prehliadky: Vykonávam prvé - východiskové, ako aj pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v zmysle vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. a to na zariadeniach bez nebezpečenstva výbuchu, s napätím do 1000V, na bleskozvodoch v aj na zariadeniach s nebezpečenstvom výbuchu.
Poradenská činnosť:

V oblasti elektrotechniky, pre zariadenia v rozsahu svojej činnosti, vykonávam poradenskú činnosť, t.z. rôzne návrhy, názory, popr. prepočty (skratové pomery, osvetlenie, impedančné slučky, dimenzovanie a pod.). 

     

Na stránke sa pracuje, majte strpenie prosím !!!
21.11.2001