Posledná aktualizácia: 18.11.2001
 

 

Vybrané referencie projekčnej činnosti

 

 
 Priemysel. rozvody 

Elektro rozvodne:

- SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom- Generálna oprava R 111A    
El. rozvodňa R111A - podružná - SO 113 Stará odlieváreň  apríl 1998
- ZAL s.r.o. Kremnica - Hlavný rozvádzač RM,                       
Elektrická rozvodňa "NN" ZAL s.r.o. Kremnica  január 1999

Prevádzky:

- Tvrdošínska mliekáreň s.r.o. Tvrdošín - Rekonštrukcia   
elektroinštalácie - I. etapa  - Stredisko SYRÁREŇ   apríl 1998
- ZSNP - STO s.r.o Žiar nad Hronom - Pásové hospodárstvo

Centrálna betonárka - Stavebný dvor STO s.r.o. Žiar nad Hronom   júl 1998
- ZSNP a.s. VÚM Žiar nad Hronom - Umelé osvetlenie a 
vnútorné rozvody, bleskozvod - Sklad spojív VÚM Žiar nad Hr.  február 1999
- ZAL s.r.o. Kremnica - Elektroinštalácia technológie,                   
Nová prevádzka  ZAL s.r.o. Kremnica  júl 1999
- SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom - Oprava inštalácie                
SO 117, miestnosť E13, dielňa externej údržby č. 6  február 2000
- SLOVALCO a.s. Žiar nad Hr. - Oprava zálohového napájania 
SO 112, RM1 velín/ RM341 sterová linka   február 2000
- VolksWagen Slovakia a.s. Bratislava - Vstavky 1-7, technická 
plošina VW Slovakia a.s. - hala komponentov Martin  apríl 2000

Zostava rozvádzača "INS" 

- VolksWagen Slovakia a.s. Bratislava - Silnoprúdové rozvody      
VW Slovakia a.s. - Laboratórium C4, Bratislava   október 2000

Drevovýroby:

- WOODMAKER Turoň, Trnavá Hora, Rekonštrukcia inštalácie    
Drevovýroba Lutila  január 2000
- VELM s.r.o. Nová Bystrica, Rekonštrukcia elektroinštalácie 
SO01 pílnica Nová Bystrica  august 2000
 Meranie a regulácia

Plynové kotolne: 

-

Športový klub ZSNP s.r.o. Žiar nad Hronom - Plynová kotolňa  
Sociálna budova štadiónu ZSNP Žiar nad Hronom  júl 1998

- SAD a.s. Žiar nad Hronom - Elektroinštalácia plynofikácie        
Areál SAD Žarnovica  marec 1999
- Slovenská akadémia vied Bratislava - Plynofikácia kotolní         
Arborétum Tesárske Mlyňany - kaštieľ a skleníky  júl 1999
-

Domov dôchodcov Nová Baňa -Plynofikácia kotolne                  

 
Domov dôchodcov Nová Baňa   september 1999
- Národný úrad práce - KÚP a OÚP Žilina - Rekonštrukcia   

Digitálny regulátor 

Plynová kotolňa   november 1999

Johnoson&Controls DX 9100-8154

- Technopol BT s.r.o. Bratislava - Plynová kotolňa               
Penzión Termál  december 1999

 

- Komplex Žilina, Trnavská 3, Žilina - Oprava kotolne                
Komplex Žilina  február 2000
- SBD, Obec a Spol.byt. Hodruša-Hámre -Plynofikácia kotolní    
Obytné domy č.p.. 280, 282, 274, 294,   jún a  júl 2000
- Mestský bytový podnik Kremnica - Plynofikácia kotolne    
Štefánikovo nám. 13/25 Kremnica jún 2000
- Okresný úrad Banská Štiavnica - Rekonštrukcia vykurovania    

Mikropočítačový regulátor

Materská škola 1. mája Banská Štiavnica  august 2000

One Soft s.r.o. Prievidza 

- ELKA a.s. Kremnické Bane - Elektroinštalácia plynofikácie     
SO 03 Administratívna budova  september 2000

-

Okresný úrad Žarnovica- Elektroinštalácia kotolne -   
Základná škola Tekovská Breznica  október 2000
- Okresný úrad Banská Štiavnica - Rekonštrukcia vykurovania   
Materská škola Mierová 2, Banská Štiavnica  november 2000
- Okresný úrad Žarnovica- Kotolňa Základnej umeleckej školy  
Základná umelecká škola, Kollárova 5, Nová Baňa   január 2001

Elektro kotolne:

- Slovenské telekomunikácie OZ Rádiokomunikácie Bratislava 
Zmena vykurovania - TVS Suchá Hora  máj 1998

Vykurovanie:

- AUTOS s.r.o. Ladomerská Vieska - Vykurovanie olejom       
AUTOS Ladomerská Vieska   apríl 1999
- ELKA a.s. Kremnické Bane - Elektroinštalácia plynofikácie     
SO 02 Výrobná hala - plynové infražiariče a teplovzdušné ventilátory  september 2000

Ohrev techolog.:

- Berndorf Sandrik a.s. Hodruša - Hámre Elektrický ohrev vody    
Výmenníková stanica Berndorf Sandrik a.s.  máj 2000
- Elektráreň a.s. Vojany - El. ohrev nádrže hydraulického oleja 
Elektráreň a.s. Vojany   august 2000
- SLOVALCO a.s. Žiar nad Hr. - Vykurovací systém expedície  
odlievárne - SO 103/3, 101/3 - ÚK, vzduchové clony a ventilátory  január 2001
 Iné rozvody

Prípojky "NN":

- VolksWagen Slovakia a.s. Bratislava - Prípojka "NN"              
VW Slovakia a.s. - pracovisko Martin  marec 2000

 

 

- MUDr. Ján Keher, Partizánska 47, Žiar nad Hronom          
Prípojka "NN" pre rodinný dom Kľačany 467  január 2001

Náhradné zdroje:

- Domov dôchodcov Banská Štiavnica, Záložný zdroj "NN"   
Domov dôchodcov, Špitálska 3, Banská Štiavnica  február 2000
- ZSNP Ubytovacie služby s.r.o. Žiar nad Hronom - Náhradný 
zdroj a jeho ovládanie, Penzión "219" Dr. Jánskeho, Žiar nad Hronom  december 2000

Meranie spotreby:

- ZSNP Ubytovacie služby s.r.o. Žiar nad Hr.- Meranie spotreby 
el. energie výťahov , Penzión "219" Dr. Jánskeho, Žiar nad Hronom  jún 2000

Kancelárie:

- Obec Kosorín , Rekonštrukcia elektroinštalácie                         
Kultúrny dom a Obecný úrad Kosorín   december 1999

- VolksWagen Slovakia a.s. Bratislava - Vstavok "A"                  

Titulná strana projektu

VW Slovakia a.s. - rozvody vstavku "A" - hala komponentov Martin  apríl 2000
- Pharmacopola s.r.o. Žiar nad Hr., Rekonštrukcia podkrovia  

 

Administratívna budova  apríl 2000

Spoločenské:

- Technopol BT s.r.o. Bratislava - Silnoprúdové rozvody             
Penzión Termál  november  1999
- Obec Lovčica - Turbín,  Inžinierske siete RD pri ZVŠ               
Katastrálne územie Lovčiča - pre rodinné domy  apríl 2000
Zdeno Kramár, Žiar nad Hronom, Rodinný dom- rekonštrukcia, 
Rodinný ul. Školská 30, Banská Bystrica  apríl 2000
- Rím. - kat. farský úrad Žarnovica - Rekonštrukcia inštalácie 

Prepäťová ochrana 

Kostol - Dolné Hámre - osvetlenie, ovládanie, vykurovanie  august 2000

DS 20

Slaboprúd:

- Technopol BT s.r.o. Bratislava -Slaboprúdové rozvody             
Penzión Termál  november  1999
- Ing. Pavol Burcl a manželka, - Slaboprúdové rozvody             
Rodinný dom Slaská 147  marec 2000
 Osvetlenie

Výrobné haly:

- SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom - Oprava inštalácie                  
SO 117, miestnosť E3, dielňa č. 1 marec 2000
- VolksWagen Slovakia a.s. Bratislava - Osvetlenie časti haly     
VW Slovakia a.s. - hala komponentov Martin  apríl 2000
- VolksWagen Slovakia a.s. Bratislava - Umelé osvetlenie a 
zásuvkové rozvody  VW Slovakia a.s. - Laboratórium C4, Bratislava   október 2000
- Swedood Slovakia s.r.o. o.z. Trnava - Umelé osvetlenie        
Výrobná hala SO 401/I + vynútené úpravy SO 406  november 2000